Örebro kommun föreslår sparåtgärder i kollektivtrafiken

Färdtjänsten i Örebro kommun har för höga kostnader och därför föreslår kommunen nu flera åtgärder. Det handlar dels om att ta bort det högkostnadsskydd som finns för färdtjänstresor i kommunen. Även den allmänna FLEX-trafiken ska enligt förslaget avvecklas när nuvarande avtal löper ut. Dessutom vill kommunen slopa den taxeförmån som kommunen erbjudit resenärer inom den allmänna kollektivtrafiken.

Det högkostnadsskydd som idag finns för färdtjänst har inneburit att du inte betalat för fler än 16 resor per månad även om du rest mer. Nu föreslås detta maxtak att tas bort och resenärerna får betala för alla sina resor. Arbetsresor och resor inom daglig verksamhet påverkas inte av förslaget. Örebro kommun är den enda kommun i länet som erbjudit högkostnadsskydd för färdtjänst.

 

FLEX-trafiken har funnits i Örebro kommun under många år men har nyttjats av ganska få människor. Den föreslås nu försvinna när nuvarande avtal löper ut vilket är den 31 december 2021.

 

Taxesubventionen har varit en förmån som funnits för invånare med behov av att resa långa sträckor inom kommunen med kollektivtrafiken. Detta är också en förmån som Örebro kommun varit ensam i länet om att erbjuda sina kommuninvånare. Förmånen har inneburit att resenären betalat för maximalt 4 zoner – även om resenären rest längre – inom kommungränsen.

 

Prisexempel utifrån aktuell prislista:

 

En resenär som köper 31-dagars periodbiljett från Odensbacken in till Örebro betalar 750 kr med taxesubventionen och 1 020 kr utan taxesubvention. Skillnaden är 270 kr.

 

En resenär som köper enkelbiljett från Odensbacken in till Örebro betalar 38 kr med taxesubventionen och 57 kr utan taxesubvention. Skillnaden är 19 kr.