Sommartider för arbetsskytteln

Under sommaren kommer vissa förändringar att ske gällande trafiken för arbetsskytteln. Detta berör dig som pendlar med arbetsskytteln till och från din arbetsplats.

Vecka 28 - 31 ställs turerna för arbetsskytteln in helt. Vecka 25 - 27 och 32 - 33 kommer arbetsskytteln att anpassas efter regiontrafikens tidtabeller och därför endast trafikera hållplatsen vid Karlskoga busstation. Den stannar alltså inte vid hållplatsen norra Rosendal. Resenärer från Örebro som under den här perioden vill åka med arbetsskytteln hänvisas till linje 500 och vid Karlskoga busstation byta till eller från arbetsskytteln.