Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Antalet resor med Serviceresor i Örebro fortsätter att öka. Sedan i våras har resandet ökat från cirka 900 resor per dag till 2 800 resor per dag.

Det främsta skälet till det är att det i april fattades ett beslut om att endast en passagerare ska åka i respektive fordon, i syfte att minimera riskerna för att smittspridning sker i servicetrafikens fordon.

Detta har gjort att belastningen under vissa perioder varit hög vilket i sin tur inneburit långa väntetider för vissa resenärer. Just nu är läget under kontroll eftersom flera verksamheter stängts ner med anledning av de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Men situationen kan förändras och därför har vi i samråd med länets samtliga kommuner tagit fram en särskild lista där vi identifierat vilka resor som ska prioriteras om trycket på våra serviceresor blir för högt och vi inte kan tillgodose alla beställningar.

Om vi får en situation där efterfrågan på serviceresor överstiger tillgången på tillgängliga platser i fordonen och det finns en risk för stora förseningar ska resorna prioriteras i nedanstående ordning:

1. Resor till och från vård.

2. Resor för elever till och från skolan och fritids.

3. Färdtjänstresor till och från arbeten.

4. Färdtjänstresor för privata ärenden t.ex. resa för att handla mat, hämta medicin, besöka anhörig.

5. Resa från bostad till verksamhet t.ex. demens, rehab eller social dagverksamhet för äldre.

6. Färdtjänstresor till och från daglig verksamhet.

7. Färdtjänst där den som åker inte är skriven i vårt län utan är på besök från annat län.

8. Resa mellan bostad och kommunala boenden för personer som inte har färdtjänst.

9. Resor som är längre än 3 mil utanför länsgräns som person med funktionsnedsättning kan ansöka om.

10. Flextrafik.

11. Kompletteringstrafik/närtrafik – resor där allmän kollektivtrafik saknas.

12. Resor under skoltid- t.ex. för att åka och bada som beställs av skolpersonal.