I år får Örebro nya färger i kollektivtrafiken

Med start den 19 augusti i år börjar vi byta ut en del av våra bussar, däribland stadsbussarna. Anledningen är att dagens bussar nått åldersstrecket och att Region Örebro län, tillsammans med Region Västmanland, bildat ett nytt trafikbolag – Svealandstrafiken. De nya bussarna kommer att vara vita med en blå våg som böljar längs med sidan av bussen.

Den 19 augusti byts ett antal regionbussar ut och den 1 oktober byts alla stadsbussar. Totalt har vi ca 300 bussar och dessa kommer att bytas ut successivt fram till och med 2025. Då löper de sista avtalen med externa bussbolag ut. Fram till dess kommer det fortfarande finnas några blå bussar i trafik.

 

Bussarnas färg är en kombination av Västmanlands vita bussar och Örebros blå bussar. Den blå vågen symboliserar rörelse och är också en koppling till länens omtyckta sjöar och vattendrag.

Ny buss med blå våg