Vi kommer att få en ny logotyp

I år är det mycket som händer hos oss på Länstrafiken. Vi byter ut en stor del av bussarna under sensommaren och hösten. Vi får också en ny logotyp och ett helt nytt grafiskt utseende.

Vi tror att du kommer att känna igen dig ganska bra ändå. Den nya logotypen har vuxit fram delvis ur den nuvarande logotypen men den har blivit tydligare och enklare. Vi tycker också att den bättre symboliserar vilka vi är och vad vi står för. Vi vill erbjuda en kollektivtrafik i framkant när det kommer till utbud, service och kvalitet. Och vi har hela tiden stort fokus på hur vi jobbar med miljö och hållbarhet.

 

Vi kommer steg för steg att fasa in den nya logotypen i takt med att skyltar, tidtabeller och annat måste bytas ut. Våra digitala kanaler kommer att uppdateras under sensommaren.

 

Tankarna bakom logotypen

Den nya logotypen bygger också på förkortningen LT. Cirkeln som står för rörelse och mobilitet finns också kvar. En förändring är att vi kommer att bli vi blå och gröna. Blått står för trygghet och grönt för energi, växtkraft och miljö. Färgerna tydliggör också kopplingen till modervarumärket Region Örebro län och bussbolaget Svealandstrafiken AB.

Ny logo