Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Behovet av att resa med Serviceresor i Örebro län har ökat kraftigt på bara några veckor. Antalet som vill åka har mer än fördubblats på kort tid och det kan medföra ökade väntetider. Undvik helst att resa med Serviceresor under rusningstid.

Med anledning av coronapandemin upphörde vi samplaneringen den 24 april 2020. Samplanering innebär att vi strävar efter att planera så många av våra Serviceresor som möjligt på ett sådant sätt att bilarna och bussarna tar så många passagerare som möjligt vid varje resa, för att få en kostnadseffektiv verksamhet.

Smittskyddsenheten i Region Örebro län gjorde bedömningen att det fanns risk för smittspridning i ett fordon där det satt fler än en passagerare. Därför stoppades samplaneringen och endast en passagerare tilläts därmed åka i ett och samma fordon, oavsett storlek på fordonet.

Beslutet om slopad samplanering gäller fortfarande under hösten. Men behovet av att resa med Serviceresor har ökat då verksamheter som låg nere i våras nu har startats igen. Det handlar till exempel om dagvården, besök till sjukvården samt färdtjänst.

Under våren genomfördes cirka 900 resor per dag. När nu verksamheterna dragit igång efter sommaren ökade efterfrågan på serviceresor dramatiskt.

I Serviceresor ingår bland annat färdtjänst, sjukresor och anpassad skolskjuts.

 

Information kring Serviceresor och Coronaviruset
 • Riktlinjer för dig som behöver åka med Serviceresor

  Om du har symptom som snuva, hosta eller feber ska du undvika att resa med Serviceresor. Det gäller också om du bara känner dig lite sjuk.

  Var extra noggrann med att tvätta händerna. Undvik också att röra vid ögon, näsa och mun.

  Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att Serviceresorna ska bli så trygga som möjligt. Råden hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 • Du som tillhör en riskgrupp

  Om du tillhör en riskgrupp bör du tänka igenom om din Serviceresa är nödvändig i nuläget eller om du kan avvakta med din resa. De generella riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger är att människor som tillhör en riskgrupp ska stanna hemma.

  Du som har behov av sjukresa kan rådfråga din vårdgivare eller 1177 Vårdguiden.

 • Sjukresa för dig som är 70 plus

  Du som har en kallelse till en vårdgivare i Örebro län får åka sjukresa med våra serviceresefordon om du av medicinska skäl inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken eller om du har ett färdtjänsttillstånd.

  Du som är mellan 70 och 80 år har, precis som tidigare, möjlighet att åka sjukresa med serviceresefordon, vilket du alltså kan göra med hjälp av ett sjukreseintyg från vårdgivaren. Om du är över 80 år har du alltid rätt att åka sjukresa med serviceresefordonen.

  Kontakta din vårdgivare för en medicinsk bedömning om du inte redan har ett sjukreseintyg. Läs mer om att resa med en sjukresa på www.lanstrafiken.se/serviceresor/sjukresa.

 • Behov av att sitta i framsätet

  Du som har beslut på ett särskilt villkor för framsätesplacering kan fortsätta att sitta i framsätet.

 • Betalning med kort eller kontanter

  Du kan betala som vanligt med kort eller kontanter. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Dom ser ingen risk att smittas från kort, sedlar eller mynt. Coronaviruset som orsakar covid-19 smittar framför allt från hostningar och nysningar eller vid nära kontakt med sjuka personer. Var extra noggrann med att tvätta händerna och undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Du som åker anpassad skolskjuts

  För dig som åker eller har barn som åker anpassad skolskjuts gäller samma riktlinjer som för våra övriga Serviceresor. I Karlskoga kommun kör den anpassade skolskjutsen som vanligt.

 • Riktlinjer för våra trafikoperatörer och förare

  Våra trafikoperatörer och deras förare är väl informerade om de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att minska smittspridning. Det handlar till exempel om noggrann handhygien och extra noggrann städning av fordon. Förare som uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber ska vara hemma från jobbet och stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar.

 • Våra städrutiner i fordonen

  Vi har sett över våra städrutiner för fordonen som används vid Serviceresor. Dessa städrutiner gäller för alla trafikoperatörer som har avtal för att köra Serviceresor åt oss.

  Föraren ska alltid:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten, så ofta som möjligt. Där det inte är möjligt, används handsprit istället.
  • Engångshandskar kan användas vid kundberöring eller hantering av rullstol och andra hjälpmedel. Dessa byts ut mellan varje resenär och innan kontakt med annan yta. Det är också möjligt att istället alltid sprita händerna före och efter kundberöring eller annan hantering av rullstol och andra hjälpmedel.

  Efter varje resenär ska föraren: 

  • Gör rent alla kontaktytor som resenären rört, exempelvis: Dörrhandtag, bälte/bälteslås, stolsryggar, bår, trappklättrare, kortterminal, förbetalning, m.m

  Daglig städrutin:

  • Fordonet städas ur och torkas med vanligt rengöringsmedel.

  Innan förare lämnar fordonet till en kollega: 

  • Förarplatsen torkas ordentligt
  • Fyller på material att städa fordonet med och plasthandskar

  Varje vecka sker följande:

  • Fordonet ses över, dammsugs och torkas ordentligt med trasa och varmt vatten med rengöringsmedel
  • Rutor och plana ytor putsas av
  • Bälten och rullstolsspännen torkas av.
  • Utvändig tvätt av fordon

Fler nyheter