Längre handläggningstid vid ansökan om färdtjänsttillstånd

Just nu kan du som ansöker om färdtjänsttillstånd få vänta längre än normalt.

Nuvarande handläggningstid är ungefär 10-12 veckor mot normalt 4-6 veckor. Anledningen är dels sommarens intensiva period av riksfärdtjänstansökningar men också att färdtjänstresandet ökar för varje år. Vår ambition är att så snart som möjligt vara tillbaka på normal handläggningstid.