Hållplatslägen på webben

Visste du om att det går att se hållplatslägen här på webben? Dessa hållplatslägen representeras i sin tur med en kur eller en stolpe. De mindre hållplatserna har oftast två lägen, ett i respektive färdriktning på varsin sida vägen, medans större resecentrum har fler.

Våra hållplatslägen når du genom att klicka på en hållplatsikon på kartan här på webben och väljer ”visa hållplatsläge” i menyn. Detta gäller alla kartor på länstrafiken.se om du är inne på en linje- eller hållplatssida. Du kan enkelt nå hållplatsläget från alla ställen där det finns en hållplatsikon på kartan i reseplaneraren. Klickar du in dig på hållplatsläget så kommer det upp en ruta som visar de närmaste avgångarna i minuter till den närmsta avgångstiden. Observera att den följer tidtabellens tid, är bussen sen så kommer inte tiden att ändras.


Anledningen till varför vi har valt att bygga in denna information är för att öka tillgängligheten. Vi vill helt enkelt göra det enklare att hitta varifrån bussen går. Funktionen är viktig, framförallt runt om på de större hållplatserna i vårat län. Genom att visa vilka bussar som trafikerar hållplatserna och i sin tur veta var bussen ska avgå från gör att du som resenär kan planera dit resande så att du står på rätt hållplats när bussen kommer. Detta gäller både större och mindre hållplatser på kartan.