Gångbron över södra station blev klar i veckan

Trafikverket har byggt en gångbro vid Örebro södra station. Den är byggd främst för att öka säkerheten för fotgängarna som korsar spåren. Gångbron som blev klar onsdag den 29 maj, är byggd i stål och har skärmar på sidan av bron för att minska risken för att resenärer tappar saker på spårområdet.

Det har monterats upp ett högre och kraftigare stängsel som ska motverka ”spårspringet”. Tillsammans med tydligare signaler kommer stängslet att minska risken för olyckor.

Utvecklingen av järnvägsområdet är ett samarbete mellan Trafikverket, Örebro kommun och Region Örebro län.