Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

I samband med tidtabellskiftet kan du som bussresenär komma att märka av vissa förändringar i antal bussavgångar, avgångstider och körvägar. Dessutom kommer vissa hållplatser läggas till, tas bort eller förändras.

Byggnationen av det nya Kulturkvarteret börjar bli klart och nu är det Fabriksgatans tur att byggas om. I samband med detta kommer en stor del av gatan att stängas av, vilket innebär att hållplatsen vid Konserthuset inte kommer kunna användas för av och påstigning. Till följd av detta kommer inte Slottet att kunna trafikeras i samma utsträckning som idag. Resecentrum blir därför en bytespunkt för fler av stadstrafikens och regiontrafikens linjer.

Stadstrafiken har idag Slottet som knutpunkt, med detta avses främst byten för resenärer mellan stadsbusslinjer men även föraravlösning. Omlokaliseringen resulterar i att knutpunkten förflyttas till Resecentrum. För att klara av trafiken så kommer Resecentrum utökas med två nya tillfälliga hållplatslägen som heter O och P. Hållplatsläge P ligger till väster om cykelgaraget och läge O ligger utmed Östrabangatan.

Några av de största förändringarna är:

  • Busstrafiken läggs om i och med ombyggnationen av Kulturkvarteret. En stor del av trafiken hänvisas till den nya bytespunkten Resecentrum. Stora förändringar på hållplatslägen inne på Resecentrum.
  • Linje 68 pausas under hela 2021
  • Omläggning av linje 513 till väg 204
  • Drottninggatan och Stortorget trafikeras inte under 2021
  • Två nya linjer i Örebro från Odensbacken: Linje 719 Ekeby-Almby – Örebro och Linje 720 Odensbacken – Örebro (inte via Ekeby-Almby).

Vill du se alla förändringar som sker? Läs mer här.

Nu kan du söka kommande tidtabell som gäller från och med 13 december 2020. Du hittar dem under respektive linjesida. Klicka här för att komma till reseplaneraren