Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

I december 2021 kommer trafiken i Karlskoga och Degerfors att förändras. Idag den 10 juni tog samhällsbyggnadsnämnden för Region Örebro län ett beslut som innebär förändringar i vårt utbud i Karlskoga.

De linjer som förändras är tre stadslinjer i Karlskoga och två regionlinjer mellan Karlskoga och Degerfors. Det är nuvarande linje 502, 537, 1, 2, 3. De tidigare linjenumren för stadstrafiken kommer att bytas från 1, 2 och 3 till 51, 52 och 53. Anledningen till bytet av nummer är för att undvika förvirring mellan stadslinjerna i Örebro och Karlskoga. Linje 502 får en ökad turtäthet mitt på dagen och kommer att avgå en gång i halvtimmen istället för en gång i timmen som den gör idag.

Trafikförändringarna genomförs med principen att skapa en ny, attraktiv och effektiv stadstrafik i Karlskoga med omnejd. En annan utgångs punkt för trafikförändringarna har också varit Region Örebro läns ansträngda budget. Budgeten är ansträngd och för att få en budget i balans så behöver Region Örebro län spara 3,3 miljoner kronor för trafikområdet i den västra länsdelen. Vid utformningen av förslaget på besparing har inriktningen varit att påverka så få resenärer som möjligt. På vissa platser i området, där antalet resande är lågt, blir möjligheten till resor med kollektivtrafiken försämrad. Läs mer om förändringarna här

Närtrafik som komplement

Som komplement till kollektivtrafiken utreder vi just nu möjligheten att införa närtrafik under lågtrafik, vilket innebär att den som bor på landsbygden har möjlighet att beställa hämtning vid bostaden för vidare transport till fördefinierade närtrafikhållplatser som oftast är belägna i en av länets tätorter.

Just nu testar vi närtrafiken i Nora och Askersund. Läs mer om Kerstin som har provat närtrafiken i Askersunds kommun här 

Resor med kollektivtrafik behöver vara konkurrenskraftiga

För att en kollektivtrafikresa ska vara riktigt konkurrenskraftig i jämförelse med en bilresa krävs ofta att restiden med kollektivtrafik är kortare. Om restiden med buss blir avsevärt längre än bilresan är det svårt för bussarna att konkurrera. Ett sätt att minimera restiden med buss är att skapa raka linjedragningar. Som gör bytena mer effektiva vid större hållplatser som Karlskoga busstation.

Linjer som påverkas av förändringen

  • Linje 1 - byter namn till 51, kommer att trafikera sträckan Bråten – Busstation. Därmed utgår sträckan Busstation – Storängen.

  • Linje 2 - byter namn till 52, kommer att förlängas söderut i Stråningstorp. På detta sätt får även södra delen av Stråningstorp en rakare och snabbare linje mot centrum.

  • Linje 3 - byter namn till 53, kommer att trafikera sträcka Löten – Busstation – Lasarettet. Linjen får en anpassad linjesträckning via Degerforsvägen mellan Busstation och Lasarettet och delsträcka Lasarettet – Stråningstorp utgår. Linjen kör in till lasarettets område och kommer nära entrén, vilket den även gör i dag.

  • Linje 502 - får ökad turtäthet då den mitt på dagen kommer att avgå en gång i halvtimmen istället för en gång i timmen vilket är fallet i dag

  • Linje 537 - kommer att trafikera Karlskoga – Östervik, men inte Östervik – Degerfors som den gör i dag.

Fler nyheter