Flextrafiken i Örebro tas bort

De tidigare föreslagna sparåtgärderna i Örebro kommun gällande kollektivtrafik och färdtjänst har nu granskats och beslutats i Programnämnd samhällsbyggnad. Nämnden beslutade där att lägga ner Flextrafiken.

Detta innebär att Flextrafiken kommer att att gå som vanligt i drygt två år till. Den sista december år 2021 försvinner den. Övriga frågor – som att ta bort det högkostnadsskydd som finns för färdtjänstresor i kommunen och om slopningen av taxesubventionen i den allmänna kollektivtrafiken – kommer att gå vidare till Kommunfullmäktige för beslut i oktober.

 

Mer information fnns på Örebro kommuns webbplats.