Allt fler väljer att resa med oss

Varje år sammanställs Kollektivtrafikbarometern – en kvalitets- och attitydundersökning för kollektivtrafikbranschen.

Kollektivtrafikbarometern visar att fler väljer att resa med oss, och att möjligheten att resa kollektivt har förbättrats. Vi ser en attitydförändring bland länsinvånarna vilket är jättekul. 

 

32 procent av de tillfrågade som svarat att de reser med oss menar att möjligheten att resa kollektivt har förbättrats. Detta beror delvis på tätare turer och kortare restider. Vår marknadsandel har ökat från 13 procent 2017 till 16 procent 2018.

 

Våra resenärer nöjdare än nationellt

NKI – som handlar om hur nöjda resenärerna är – har 2018 ökat till 65 procent jämfört med 59 procent 2017. Det nationella snittet för 2018 ligger på 59 procent vilket innebär att resultatet för oss är högre än nationellt. Vi är väldigt glada över att våra satsningar uppskattas av länsinvånarna.