Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Egenavgifter för färdtjänst och sjukresor höjs 1 februari

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs också med 10 procent

Sjukresor

Du som har tillstånd till sjukresor betalar 138 kronor i egenavgift, oavsett hur lång resan är. Högkostnadsskyddet, det vill säga den högsta kostnad du betalar under ett år, höjs också. Tidigare var högkostnadsskyddet på 1750 kronor per år. Nya högkostnadsskyddet för sjukresor är 1925 kronor per år.

Färdtjänst

Du som har tillstånd till färdtjänst betalar samma egenavgift för sjukresor som för färdtjänst. Priset beror på hur lång resan är. Lägsta avgift blir 44 kronor och högsta 138 kronor.

I tabellen nedan ser du vad den tidigare egenavgiften var och vad de nya avgifterna blir från 1 februari 2024.

Egenavgift för färdtjänstresa

Avstånd

Avgift 2023

Ny avgift från 1 februari 2024

0-15 km

40 kr

44 kr

>15-25 km

50 kr

55 kr

>25-35 km

60 kr

66 kr

>35-45 km

70 kr

77 kr

>45-55 km

75 kr

83 kr

>55-65 km

80 kr

88 kr

>65-75 km

85 kr

94 kr

>75-85 km

90 kr

99 kr

>85-95 km 

95 kr

105 kr

>95-105 km

100 kr

110 kr

>105-115 km

105 kr

115 kr

>115-125 km

110 kr

121 kr

>125-135 km

115 kr

127 kr

>135-145 km

120 kr

132 kr

>145 km

125 kr

138 kr

 

Fler nyheter