Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Den 12 december börjar de nya tidtabellerna att gälla för våra stads- och regionbussar. Redan från den 10 november finns dem sökbara i vår app och på vår webbplats.

Vi uppdaterar kontinuerligt vårt utbud av resor med ambitionen att erbjuda en så bra kollektivtrafik som möjligt. Resultatet av detta är bland annat att avgångstider justeras, att hållplatser flyttas och att körvägar förändras.

Utöver de nya tidtabellerna sker flera större förändringar som påverkar buss- och tågtrafiken i länet. En del busslinjer ersätts med tåg. Även linjenummerstrukturen för bussarna görs om. Det resulterar i att en del av våra bussar får nya linjenummer. Dessutom kommer vissa hållplatser att läggas till, tas bort eller förändras.

Läs mer om förändringarna här

Tågtider i reseplaneraren

Tidtabellerna för våra bussar som börjar gälla den 12 december finns nu publicerade och kan sökas fram via reseplaneraren på webben och i appen. I december kommer det även vara möjligt för dig som resenär att söka fram avgångstider för resor med tåg.

Under helgen 10-12 december kommer de tryckta tidtabellerna vid hållplatser att bytas ut. Du som ska resa under den helgen uppmanas vara extra uppmärksam så att du tittar på en aktuell tidtabell vid hållplatsen.

 

Fler nyheter