Busstrafik till södra Ladugårdsängen

I mitten av december kommer vår stadstrafik att trafikera södra Ladugårdsängen. Området har expanderat de senaste åren och växer till att bli ett av Örebro kommuns mest tätbefolkade bostadsområden. Linje 6 får med anledning av detta en ny körväg genom det nybyggda området.

Med start den 15 december 2019 kommer linje 6 att få en ny körväg mellan Lavendelvägen och Sveaparken. Den nya körvägen innebär att bussen kommer trafikera hållplatserna:

  • Tybble Vårdcentral
  • Lavendelvägen
  • Karlsdalsallén (ny hållplats)
  • Termikgatan (ny hållplats)
  • Fatbursgatan
  • Loftbodsgatan
  • Tullängsskolan
  • Södra allén
  • Sveaparken följt av ordinarie hållplatser i riktning mot Slottet och vidare mot Hjärsta.

 Karta som illustrerar den befintliga körvägen och den kommande nya körvägen för linje 6

Mer avgångar där resandet är stort

Den nya linjesträckningen kommer att gå parallellt med linje 5 mellan stan och Fatbursgatan, vilket ger mer utrymme för våra resenärer under morgon- och eftermiddagar då många arbetspendlare och skolelever reser med oss.


De flesta får mindre än 400 meter till närmsta hållplats

Hållplatserna som i dag trafikeras av linje 6 mellan Lavendelvägen och Sveaparken kommer att utgå. Det inkluderar hållplatserna Mejramvägen, Sörbyängens Centrum, Kumminvägen, Studievägen, Hemmansvägen, Utjordsgatan, Eklundaskolan och Eyragatan. Den nya linjesträckningen gör att endast ett villakvarter mitt i Sörby får längre än 400 meter till närmsta hållplats. Övriga boende längs den gamla linjesträckningen kommer fortsättningsvis att ha nära gångväg till hållplatser längs den nya busslinjen alternativt till hållplatser längs Rudbecksgatan.