Ett högeffektivt Kollektivtrafiksystem ska lösa den framtida trafiksituationen i Örebro

Region Örebro län och Örebro kommun lägger nu fram ett gemensamt förslag på ett införande av så kallat BRT – Bus Rapid Transit – i Örebro stad. BRT är ett banbrytande system för busstrafik som innebär egna bussfiler, hög turtäthet, tillförlitlighet och komfort. BRT finns redan i flera städer i världen och i ett par städer i Sverige.

Förslaget grundar sig i Örebros starka befolkningstillväxt. Vår stad växer med flera tusen personer per år. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Detta innebär stora problem med utrymmet i vårt gat- och trafiksystem. Det krävs att vi hittar en gemensam lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

 

Planen är att utveckla BRT-systemet i etapper där den första etappen är mellan Brickebacken och Tegnérlunden. Senare etapper blir mellan Tegnérlunden-Mellringe och Tegnérlunden-Vivalla.

 

Satsningen beräknas totalt kosta 530-730 miljoner kronor för åtgärder av vägar och hållplatser. Finansieringen kommer till hälften att täckas av statliga medel.

 

Beslutet om BRT tas i januari nästa år och projektering av första etappen kan då påbörjas under 2020 och vara klar 2025.