Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller behöver hjälp - Kontakta oss!

Kundservice 0771 - 55 30 00
Beställningscentralen 0771 - 92 00 00
Anpassad skolskjuts 019 - 17 50 17
Skriv till oss lt.orebro@lanstrafiken.se

Alla kontaktuppgifter Kundservice >

Under de senaste veckorna har vi tappat ungefär 50 procent av våra intäkter. Nu satsar vi på åtgärder för att öka möjligheten och viljan att betala på bussen.

Minskningen i intäkter beror på minskat resande och minskat utbud. En orsak är också en ökning av resenärer som inte betalar för sin resa. Därför kommer vi nu att utöka antalet biljettmaskiner på bussen. Dessutom genomför vi rutinmässiga biljettkontroller. 

På grund av Corona-situationen är det betydligt färre än normalt som kan och vill resa med oss. Det påverkar vår ekonomi och vårt utbud.

Ökade möjligheter att köpa biljetter ombord

Vi har nya riktlinjer på bussen – för att minska kontakten mellan förare och resenärer – och dessa riktlinjer har gjort att betalningsmöjligheterna begränsats. Riktlinjerna handlar till exempel om att du som resenär inte får stiga på bussen fram för att betala. Området vid föraren är dessutom avspärrat.

Detta gör att du kan inte kan få hjälp av föraren med betalning och du kan inte köpa, validera och aktivera biljetter ombord. Du som resenär hänvisas i nuläget till att betala med vår app eller att köpa biljett hos vår Kundservice, på Resecentrum i Örebro, eller hos något av våra försäljningsombud, som finns i hela länet.

För att skapa bättre möjligheter för resenärer att kunna köpa biljetter ombord kommer vi att utöka eller flytta biljettmaskiner i bussarna.

Allt fler betalar inte för sin resa

Vi har kartlagt att ett stort antal resenärer reser utan giltigt färdbevis. Uppskattningsvis rör det sig om ca 20 procent av resenärerna som inte betalar för sin resa. Detta är en siffra som ökat betydligt sedan de nya riktlinjerna införts. Trots den rådande situationen är det ett krav att alla som reser ska ha giltigt färdbevis. Vi kommer att fortsätta arbeta med rutinmässiga biljettkontroller. Resenärer som inte kan uppvisa ett giltigt färdbevis får betala en tilläggsavgift vid en kontroll.

Läs mer om vad som gäller kring biljettköp här.

Fler nyheter