Beslut kring justeringar av biljettpriser och trafikutbud

Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län har tagit ett beslut om kommande prisjusteringar och trafikförändringar i kollektivtrafiken som ska hjälpa Region Örebro läns ekonomi tillbaka på banan igen.

Beslut kring prisjusteringar

För att vi ska kunna behålla stora delar av det trafikutbud som vi har idag behöver vi anpassa våra inkomster till de kostnader vi har idag. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna en prisjustering på totalt +8%. Prisjusteringen kommer att genomföras januari 2020.
Prisjusteringen innebär inte en höjning för alla våra biljetter, utan procenten kommer att fördelas ut över olika biljettyper. Hur en sådan fördelning ska se ut är just nu under utredning och väntas beslutas om i Samhällsbyggnadsnämnden den 4 december 2019.

 

Beslut kring Trafikförändringar

Som ett led av den ekonomiska situation som Region Örebro län befinner sig i behöver delar av kollektivtrafiken effektiviseras för att minska kostnaderna. Det kommer att innebära trafikförändringar för parallellgående trafik, linjelagd skolskjuts, linjer med lågt resande och servicelinjer. Vilka busslinjer och avgångstider som framöver kommer att påverkas av en förändring kommer att presenteras januari 2020.