Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

17 juni uppdateras våra Allmänna resevillkor

Den 4e juni tog kollektivtrafiknämnden beslut om uppdatering av resevillkoren.

Kollektivtrafiknämnden tog den 4 juni beslut om att uppdatera våra Allmänna resevillkor. Uppdateringen består av ett nytt villkor och en justering.

Nytt i resevillkoren är att om en resenär bryter mot våra resevillkor eller mot ordningslagen, genom att missköta sig eller att bryta mot reglerna, kan resenären förlora sin rätt att resa. Färdbeviset kan omhändertas, dras in eller spärras trots att resenären har betalt sin resa.

En ändring i villkoren för förseningsersättning att om förseningen har orsakats av omständigheter som vi inte har kunnat undvika är resenären inte berättigad till förseningsersättning. Enligt 15 a § i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953)

De nya villkoren kommer att börja gälla från och med den 17 juni. Det är också då vi uppdaterar villkoren på vår webbplats och i vår app.

Länstrafikens Allmänna Resevillkor

Fler nyheter