Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Kollektivtrafikens linjenät förlängs, och når med Närtrafik, ut till alla invånare på landsbygden.

Med start den 17 januari 2022 blir det möjligt resa med oss till och från bostadsadresser som tidigare helt saknat tillgång till kollektivtrafik eller haft ett begränsat trafikutbud – framförallt på landsbygden.

Beslutet att införa Närtrafik fattades av samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län i slutet av 2020. Sedan tidigare har konceptet prövats i Askersund och Nora samt funnits i viss form i Laxå med omnejd. Nu lanseras Närtrafik i hela länet – och det med ett förbättrat upplägg.

Närtrafik är ett resealternativ när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är längre än 1 km eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 bussavgångar i vardera riktningen per dygn.

Med Närtrafik kan du resa mellan en bostadsadress och dess närmsta Närtrafikhållplats. Närtrafikhållplatserna är belägna med närhet till mataffär, apotek och postkontor samt möjlighet att resa vidare i länet med buss och tåg.

Genom att ringa och boka en Närtrafikresa via vår Beställningscentral så kommer ett serviceresefordon ut och transporterar dig på sträckan mellan bostadsadressen och dess närmsta utsedda Närtrafikhållplats.

Det är möjligt att resa med Närtrafik
Dagtid: Helgfria vardagar kl. 09.00-14.30
Kvällstid: Helgfria måndagar-torsdagar kl. 17.30-21.00

All information om hur Närtrafik fungerar hittar du här 

 

Fler nyheter