Hantering av personuppgifter för allmänna kollektivtrafiken

Här hittar du information om framförallt hur vi hanterar dina personuppgifter för den allmänna kollektivtrafiken. Du behöver registrera dina personuppgifter hos oss för att använda vissa av de tjänster vi har att erbjuda dig. Det rör framförallt för den allmänna kollektivtrafiken. Det kan röra sig om exempelvis köp i appen, köp i webbshopen eller vid prenumeration av vårt nyhetsbrev. Du väljer själv om du godtar vår policy för hantering av personuppgifter och på så vis kan använda tjänsten.

 

Länstrafiken behandlar alla personuppgifter enligt EU:s Dataskyddsförordning, GDPR. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person (registrerad). Det kan vara exempelvis namn, personnummer, adress m.m.

 

Hur använder Länstrafiken dina personuppgifter

Vi på Länstrafiken och Länstrafikens personuppgiftsbiträden använder dina personuppgifter för att förbättra vår service och våra tjänster. Uppgifterna kan komma att användas av väl valda samarbetspartners för marknadsföring och statistik. Vi ger inte bort och säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vi använder endast dina personuppgifter för att göra våra tjänster och din resa med Länstrafiken bättre.

 

Länstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Den principen innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar. Dessa handlingar måste Länstrafiken lämna ut om någon begär ut dessa. Innan allmänna handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Detta hanteras av Region Örebro län och mer information finns via den här länken.

 

Hur Länstrafiken samlar in personuppgifter

Länstrafiken samlar in personuppgifter i olika sammanhang och dessa hanteras olika beroende på i vilket sammanhang de samlas in samt syftet med insamlingen. Personuppgifterna behandlas också med stöd av olika regler, eftersom uppgifterna används för olika ändamål och syften.

 

Länstrafiken får tillgång till uppgifter om dig på olika sätt när du reser med kollektivtrafiken eller när du på annat sätt använder Länstrafikens tjänster. Vi kan även få uppgifter från tredje part som exempelvis kommun eller genom att du deltar i tävlingar, erbjudanden och liknande. Genom att använda våra tjänster ger du samtycke till att Länstrafiken hanterar dina personuppgifter enligt den tjänstens syfte.

 

Via Länstrafikens webbplats, app och andra kanaler, samlar vi in olika personuppgifter. Klicka på den tjänst du är intresserad av så hittar du mer information om vilka personuppgifter vi samlar in i samband med den och hur dessa används. 

 

Spara personuppgifter

Personuppgifter sparas olika länge beroende på typ av personuppgift och vilken rättslig grund som ligger bakom insamlandet. Länstrafiken, som är en del av Region Örebro län, följer Region Örebro läns gallringsplaner som är beslutade av Regionstyrelsen. Dessa styr hur länge olika uppgifter får sparas.

 

Länstrafiken genomför regelbundna gallringar och rensningar av personuppgifter. Länstrafikens utgångspunkt är att så snart en personuppgift inte längre är nödvändig så raderas den.

 

Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Mer information om detta och hur du gör finns på Region Örebro läns webbplats.

 

Mer information om hur Länstrafiken arbetar med personuppgifter

Mer information om hanteringen av personuppgifter finns på Region Örebro läns webbplats. Den informationen hittar du via den här länken. Det är även till Region Örebro län du ska vända dig vid frågor kring hanteringen av personuppgifter samt arbetet kring detta.

Personuppgifter i webbshop och app

I webbshopen samlar vi in personuppgifter för att göra det möjligt för dig att genomföra biljettköp, få borttappat-garanti, för att ge dig en överblick över hur du använt din biljett samt för att få statistik för att förbättra tjänsten. De personuppgifter som vi samlar in är namn, mejladress, adress, köp- och resestatistik samt i vissa fall kön, telefonnummer samt personnummer. Vi samlar även in personuppgifter i samband med din betalning.

 

Hantering av personuppgifter i Länstrafikens app

Insamling av personuppgifter sker i samband med att du använder Länstrafiken Örebros app. Behandling av personuppgifter i appen är nödvändig för att alla dess funktioner ska kunna upprätthållas. I samband med att du godkänner denna hantering uppstår det avtal som utgör den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter.

 

Följande personuppgifter kan behandlas i appen: e-postadress, telefonnummer, sök-, köp- och resehistorik, för- och efternamn, betalningsinformation och bokningsinformation.

 

Personuppgifter behandlas som stöd till följande funktioner i appen:

  • Köp av biljett.
  • Skapande av användarkonto.
  • Distribution av meddelanden och notiser om eventuella trafikförändringar eller störningar.
  • Distribution av meddelanden och notiser om tidtabellsuppdateringar eller annan relevant information som rör Länstrafikens tjänster.

 

Personuppgifter insamlade i appen används också till att:

  • Hantera reklamationer, genomföra felsökning och tillhandahålla support.
  • Kontrollera biljettgiltighet.
  • Föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster.
  • Erbjuda frivilliga marknadsundersökningar samt deltagande i tävlingar och kampanjer.
  • Utföra analyser för att ge dig relevanta erbjudanden.
  • Motverka missbruk av appen.

 

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande.

Personuppgifter via formulär på webbplatsen

Vi har formulär på denna webbplats där vi samlar in personuppgifter. Vilka personuppgifter som samlas in samt hur dessa används beror på vilket formulär som du fyller i. 

 

Personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev

När du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in är namn, mejladress och i vissa fall adress. Detta gör vi för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med information om vår trafik, erbjudanden, kampanjer och annat som kan vara till nytta för dig när du reser med Länstrafiken. Vi använder även personuppgifter för att få statistik för att kunna förbättra tjänsten.

 

Personuppgifter vid förseningsersättning

Genom att skicka in om förseningsersättning godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är namn, mejladress, adress och i vissa fall telefonnummer. Vi kan även behöva ytterligare personuppgifter beroende på önskat utbetalningssätt.

 

Vi använder personuppgifterna för att betala ut ersättning, informera om beslut samt i statistiksammanställningar för att förbättra våra tjänster och vår busstrafik.

 

Personuppgifter vid beställning av Företagskort

Genom att genomföra en beställning av Företagskort godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är namn, mejladress och i vissa fall telefonnummer. Vi använder personuppgifterna för att kunna kontakta dig i egenskap av kontaktperson för företaget som beställer företagskortet inte i egenskap av privatperson. Vi kommer att använda dina personuppgifter för kontakt vid frågor kring Företagskortet, ge information som berör Företagskortet, erbjudanden och information om förbättrad tjänst samt för statistik för att förbättra tjänsten.

 

Personuppgifter via beställning av personlig tidtabell

När du beställer en personlig tidtabell godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är namn, mejladress eller adress. Syftet med att vi samlar in personuppgifter är för att kunna skicka ut en personlig tidtabell på det sätt som du önskar samt få statistik.

Personuppgifter vid kundärenden och blanketter

Kundärenden kan inkomma på många olika sätt. Det kan ske exempelvis över telefon, sociala medier, event, mejl, kundforum, formulär på webbplatsen eller via kontakt med vårt Kundcenter. Länstrafiken kan i vissa fall samla in personuppgifter som exempelvis namn, mejladress, telefonnummer och adress. Detta gör vi för att bland annat kunna ge dig återkoppling i ärenden. Personuppgifterna sparas i vårt ärendehanteringssystem som rensas regelbundet.

 

Kundforum

För att kunna publicera ett inlägg i vårt kundforum behöver du skapa en användare. Genom att göra det godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in är namn och mejladress. Vi använder personuppgifterna för att kunna kontakta dig när du fått svar i forumet samt till statistik för att förbättra tjänsten.

 

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du skickar in ett ärende via vår Kundservice eller en blankett. 

 

Personuppgifter via blanketter

I vissa fall samlar vi in personuppgifter via blanketter. Det kan röra sig om blankett för att ansöka om autogiro, färdtjänst, riksfärdtjänst och liknande. Dessa hanteras olika beroende på vilket blankett som används. Personuppgifterna samlas in för att göra det möjligt för dig att nyttja respektive tjänst och tjänsten framgår av de olika blanketterna. I och med att du skickar in blanketten ger du samtycke till hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Mer information kring hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med Serviceresor hittar du här.

Personuppgifter vid biljettkontroll

Genom att nyttja våra tjänster och resa med vår trafik godkänner du våra Allmänna Resevillkor. Vår kontrollverksamhet för den allmänna kollektivtrafiken kan i vissa fall samla in personuppgifter i samband med deras arbete att se till så att de Allmänna Resevillkoren följs avseende biljetter. De samlar in personuppgifter om du inte uppfyller de villkor som finns för biljetten som används vid resan. Personuppgifterna är namn, personnummer, adress och i vissa fall kontaktuppgifter som mejl och/eller telefonnummer. Dessa personuppgifter används för kundfordring hos en samarbetsparter till Länstrafiken.

 

Personuppgifter vid bestridande av tilläggsavgift

Genom att skicka in en bestridan av tilläggsavgift godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in är namn, adress, personnummer och mejladress. Vi använder dina personuppgifter för att undersöka ärendet samt för statistik.

Personuppgifter vid Wifi-ombord

Vi kan i vissa fall samla in personuppgifter när du använder vårt internet ombord. Det rör sig om e-postadress och information kring den enhet som används. Denna information används för att kunna tillhandahålla tjänsten och förbättra den genom statistik.