Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Vi genomför återköp av flera av våra biljetter. Det som avgör är biljettyp, om biljetten är använd eller inte och hur du vill ha beloppet återbetalat.

Återköp genomförs via vår Kundservice på Resecentrum i Örebro. För att kunna genomföra ett återköp behöver du lämna in det aktuella Resekortet och ha med dig ditt kvitto. Vill du ha pengar insatt på ett konto behöver du också ha med dig kontakt- och kontouppgifter. Regler för återköp finns beslutade i våra resevillkor.

Vi genomför vissa återköp på andra färdbevis än de som är listade här på sidan. Ta kontakt med vår Kundservice för mer information och hjälp.

Återköpsregler för biljetter
 • Återköp av oanvänd periodbiljett och reskassa

  Vi gör återköp på oanvända periodbiljetters fulla värde och oanvänd reskassa om återköpet sker inom 7 dagar från köptillfället. Detta gäller både periodbiljetter med en giltighet på 7 och 30 dagar.

  Vi hanterar återköp hos oss på Resecentrum Örebro och summan sätts in på din reskassa eller ditt bankkonto.

 • Återköp av använd periodbiljett

  Påbörjad periodbiljett återköps mot reskassa. Återstående belopp räknas ut genom att varje dag som har passerat efter startdatum räknas som 1,5 dag. Kvarvarande dagar ersätts. Om du som resenär önskar utbetalning till ditt bankkonto krävs ett skriftligt intyg på till exempel arbetslöshet, flytt, sjukskrivning eller liknande.

  Detta gäller både för periodbiljetter med en giltighet på 7 och 30 dagar.

 • Återköp av enkelbiljetter

  Vi gör inga återköp på enkelbiljetter eller biljetter som anses likvärdiga dessa. Har du inte kunnat genomföra din resa eller blivit försenad kan du istället få ersättning via vår förseningsersättning. Här hittar du mer information om förseningsersättning.

 • Återköp av kortavgift

  Har du ett helt oanvänt Resekort gör vi återköp på kortavgiften om 30 kr. För att ett Resekort ska räknas som oanvänt ska ingen tidigare resa vara registrerad på Resekortet. Perioden ska inte vara startad och/eller reskassan orörd. Om ett Resekort är använt återköps inte kortavgiften.

 • Återköp vid minskat utbud

  Det kan förekomma att vi vid tidtabellsskifte gör förändringar i vårt linje- och turutbud. Vi godkänner återköp om du inte längre kan använda kollektivtrafik på grund av en sådan förändring. Då gör vi ett återköp enligt samma princip som om du startat din periodbiljett, se ovan. 

  Om du får minskade möjligheter att resa, men fortfarande har tillgång till kollektivtrafik, återköper vi periodbiljetter till reskassa. Det följer principen för en startad periodbiljett. Reskassa återköps inte om det fortfarande finns tillgång till kollektivtrafik.