Återköp av biljett

Har du av någon anledning inte längre möjlighet att resa med våra bussar, kan du i vissa fall genomföra ett återköp av din biljett. Återköp genomförs hos vårt Kundcenter. För att kunna genomföra ett återköp behöver du lämna in det aktuella Resekortet och ha med dig kvitto. Vill du ha pengar insatt på ett konto behöver du också ha med dig kontakt- och kontouppgifter. Regler för återköp finns beslutade i våra resevillkor som du hittar via den här länken.  

 

Återköp av oanvänd periodbiljett och reskassa

Vi gör återköp på oanvända periodbiljetters fulla värde och oanvänd reskassa om återköpet sker inom 7 dagar från köptillfället. I dessa fall gör vi återköp hos vårt Kundcenter och summan sätts in på ditt bankkonto eller på din reskassa.

 

Återköp av aktiverad periodbiljett

Har du aktiverat din periodbiljett och vill göra återköp inom 7 dagar så är det möjligt. Då gör vi återköp på återstående belopp av periodbiljetten till reskassa. Återstående belopp räknas ut genom att dra av priset för en enkelbiljett per resa du gjort med periodbiljetten. Det gäller också om fler än 7 dagar har passerat sedan köptillfället, oavsett om perioden är aktiverad eller inte.

 

Återköp av Länsbiljetten köpt via sommarerbjudande

Har du ångrat ditt köp av Länsbiljetten via sommarerbjudandet så kan du göra ett återköp. Hur du gör beror på när under perioden du önskar genomföra återköpet och hur du köpt biljetten.

 

Återköp mellan den 25 maj – 10 juni kan du själv i appen eftersom biljetten inte har aktiverats. Du får då tillbaka hela beloppet. För att göra ett återköp loggar du in i appen med ditt användarkonto och följer instruktionerna för återköp. Om du har köpt och laddat Länsbiljetten på ett Resekort så ska du vända sig till vår Kundservice för återköp. Du får då tillbaka hela beloppet.


Återköp mellan den 10 juni - 18 juni kan du göra att kontakta vår Kundservice. Detta gäller oavsett hur du köpt biljetten. Vi betalar då tillbaka hela beloppet oavsett om du använt biljetten eller inte. 

 

Återköp efter den 18 juni kan du göra genom att kontakta vår Kundservice. Detta gäller oavsett hur du köpt biljetten. Ersättning betalas då ut i form av reskassa. Vi gör då ett avdrag för det antal resdagar du använt biljetten och eventuell Resekortavgift. 

 

Återköp av enkelbiljetter

Vi gör inga återköp på enkelbiljetter eller biljetter som anses likvärdiga dessa. Har du inte kunnat genomföra din resa eller blivit försenad kan du istället få ersättning via vår förseningsersättning. Här hittar du mer information om förseningsersättning.

 

Återköp av kortavgift

Har du ett helt oanvänt Resekort gör vi återköp på kortavgiften om 30 kr. För att ett Resekort ska räknas som oanvänd ska ingen tidigare resa vara registrerad på Resekortet, perioden vara oaktiverad och/eller reskassan orörd. Om ett Resekort är använt återköps inte kortavgiften.

 

Återköp vid minskat utbud

Det kan förekomma att vi vid tidtabellsskifte gör förändringar i vårt linje- och turutbud. Om en sådan förändring påverkar dig så att du inte längre har någon möjlighet att nyttja kollektivtrafiken, genomför vi ett återköp enligt samma princip som om du aktiverat din periodbiljett, se ovan. Du kan då välja att få återstående belopp utbetalat till ditt bankkonto eller som reskassa. Om du får minskade möjligheter att resa, men fortfarande har tillgång till kollektivtrafik, återköper vi periodbiljetter till reskassa, enligt principen för en aktiverad periodbiljett. Reskassa återköps inte om det fortfarande finns tillgång till kollektivtrafik.