Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Serviceresor är bland annat färdtjänst och sjukresor. Vem du ska kontakta beror på vad ditt ärende gäller.

Beställningscentralen

Vår beställningscentral tar emot och samplanerar alla bokningar av våra olika typer av serviceresor. Hit kan du vända dig om du har frågor om din bokning eller något annat som gäller din resa med färdtjänst eller sjukresa. 

Kontaktuppgifter till Beställningscentralen

Öppettider: Alla dagar mellan kl. 06.30 - 21.00 

Telefon: 0771 - 92 00 00 

Mejl: bestallning@lanstrafiken.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Serviceresor, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

 

Färdtjänstenheten 

Har du frågor som gäller ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst eller har du frågor kring månadskort för färdtjänstresa kan du kontakta färdtjänstenheten. Våra färdtjänstutredare hjälper dig med ditt ärende.

Kontaktuppgifter till färdtjänstenheten

Öppettider: Helgfri Måndag - Fredag 10.00 - 12.00

Telefon: 0771 - 55 30 00 - knappval 2

Mejlfardtjanstenheten@regionorebrolan.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Serviceresor, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

 

Sjukreseenheten 

Har du frågor som rör regelverket kring sjukresor så är du välkommen att kontakta vår sjukreseenhet för att tala direkt med en av våra sjukresehandläggare.

Kontaktuppgifter till Sjukreseenheten

Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00 - 12.00 

Telefon: 020 - 31 43 22 

Mejl: sjukreseenheten@regionorebrolan.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Sjukreseenheten, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro