Serviceresor - kontaktuppgifter och öppettider

Vår Beställningscentral hanterar ärenden som rör Serviceresor. Till Serviceresor hör exempelvis färdtjänst och sjukresor. I visa frågor ska du också kontakta Kundservice. Vem du ska kontakta beror på ditt ärende. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du ringa Beställningscentralen – Vi hjälper dig rätt!

 

Ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och frågor kring månadskort för färdtjänstresa

Har du frågor kring följande kan du kontakta vår Kundservice på 0771 - 55 30 00:

  • Ansöka om färdtjänst
  • Ansöka om riksfärdtjänst
  • Färdtjänstresa med månadskort till dagvård, arbete eller studier

När du ringer till vår Kundservice kan du genom ett knappval få tala med en färdtjänstutredare som kan svara på dina frågor. Du når våra färdtjänstutredare helgfri måndag - fredag mellan kl. 10.00-12.00.

 

Beställningscentralen – Boka färdtjänst och sjukresa

Vår Beställningscentral hanterar bokningar av färdtjänst, sjukresa, Flextrafik och anropsstyrd trafik. Du kan också ändra och avboka dina resor hos oss. Hit kan du också ringa om du glömt någonting under en färdtjänst- eller en sjukresa. Vi hjälper dig också med ärenden som rör förare och andra synpunkter på Serviceresor.

 

Beställningscentralen nås på 0771-92 00 00. Du har möjlighet att förboka en färdtjänstresa hos Beställningscentralen mellan kl. 06.30-21.00 måndag till söndag. Efter 21.00 kan du boka en färdtjänstresa om du ska resa omgående. Avbokningar tar vi emot dygnet runt. 

 

Ska du boka en planerad sjukresa ska du ringa och boka din resa senast kl. 18.00 minst en helgfri måndag – fredag innan resdagen. Är du i behov av en akut sjukresa kan du kontakta oss dygnet runt.

 

Anpassad skolskjuts

Behöver du avboka din eller ditt barns resa med anpassad skolskjuts eller har du övriga frågor kring anpassad skolskjuts? Välkommen att kontakta oss på helgfri måndag - fredag på telefonnummer 019-17 50 17.

 

Sjukreseenhet - frågor kring sjukresor

Har du frågor som rör regelverket kring sjukresor så är du välkommen att kontakta vår sjukreseenhet för att tala direkt med en av våra sjukresehandläggare.

 

Sjukreseenheten nås på 020 – 31 43 22 helgfri måndag – fredag mellan kl. 08.30-12.00.