Villkor för förseningsersättning

Om du blir försenad mer än 20 minuter eller om avgången ställs in ersätter vi dig via vår förseningsersättning. För att du ska få ersättning ska förseningen eller den inställda avgången bero på oss, vår trafik eller brister i vår information som gör att du är sen till ditt resmål. Detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Denna förseningsersättning gäller för buss och tåg med den allmänna kollektivtrafiken. 

Har du blivit försenad när du rest med Serviceresor kan du ta kontakt med Beställningscentralen för mer information. Kontaktuppgifter till Beställningscentralen hittar du här.

 

Taxi, egen bil eller annan transport

Om du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål så kan du välja att resa med taxi eller egen bil. Du får också ersättning för skäliga kostnader för resa med annan transport. Tar du taxi så beställer du den själv. Taxikvittot i original skickar du till oss tillsammans med förseningsformuläret. Formuläret kan hämtas hos eller skickas ut av vår Kundservice. Du kan också fylla i vårt formulär här på webbplatsen och skicka in taxikvittot i separat.

 

Resa med tåg

Om du reser med våra biljetter på tåg, likställs vår förseningsersättning med motsvarande hos tågoperatören. Mer kring ersättning vid dessa resor hittar du på respektive tågoperatörs webbplats. 

 

Storlek på och utbetalning av ersättningen vid försening

Kollektivtrafikresenärers rättigheter finns i lag 2015:953. I paragraf 15 står skrivet att du har rätt till ersättning med 50 procent av biljettpriset om du riskerar att bli mer än 20 minuter sen. Du har också rätt till 75 procent av biljettpriset om förseningen är mer än 40 minuter och rätt till hela biljettpriset om förseningen är mer än 60 minuter. 

 

Länstrafiken ersätter dig däremot för hela resans enkelbiljettspris direkt när du riskerar att bli mer än 20 minuter sen. Om du rest med en periodbiljett beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 36 resor per månad. Vårt lägsta ersättningsbelopp är 50 kronor, vilket innebär att du alltid får minst 50 kronor om den beräknade ersättningen är under 50 kronor.

 

Har du valt att ta en taxi så ersätter vi dig upp till högst 1163 kronor. Har du valt att slutföra resan med egen bil ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning, dock högst 1163kronor.

 

Förseningsersättning kan betalas ut i form av reskassa som du också kan användas vid delbetalning av en periodbiljett. Väljer du att få din ersättning utbetald som reskassa, lägger vi på 50 kronor extra vid utbetalningen.

 

Det är också möjligt att få ersättningen insatt på ditt konto. Hur du vill få utbetalningen väljer du när du skickar in formuläret. Är inget val ifyllt i formuläret betalar vi ut ersättningen som reskassa.

 

Förseningsersättning vid resa på kallelse hanteras via reklamation

Har du rest på en kallelse till/från vård och blivit försenad mer än 20 minuter kan du reklamera resan. Du kan reklamera din resa om du rest med annan transport som egen bil eller taxi. En reklamation ska göras inom 3 månader från händelsetillfället och via förseningsersättningsformuläret här på webben eller via blankett. Ange ”Annat färdbevis” som biljettyp.

 

Förseningsersättning vid resa i tjänst med Företagskort

Har du rest i tjänsten med ett Företagskort så ersätter betalar vi ut ersättning till företaget som är angivet som beställare av Företagskortet du rest med. Nivån på ersättningen beräknas på samma sätt som om du rest med reskassa privat. Ange på ansökan ”Annat färdbevis” som biljettyp och skriv där Företagskort. 

 

Förseningsersättning vid resa med Färdtjänstbevis eller Ledsagarkort

Har du rest med ett Färdtjänstbevis och blivit försenad med mer än 20 min så ersätter vi dig via vår Förseningsersättning. Förseningen beräknas utifrån samma princip som om du rest med reskassa. Vi betalar inte ut ersättning för resor med Ledsagarkortet. 

 

Skicka in krav om förseningsersättning

Du skickar enklast in dina ersättningskrav direkt här på webben. Du kan också få en blankett skickat till dig från vår Kundservice eller hämta ut den hos vårt Kundcenter. Om du önskar kan du också ta kontakt med Kundservice för direkt hjälp med ersättningen.

 

Vi ser gärna att du kontaktar oss snarast möjligt efter händelsen för att på bästa sätt kunna hantera ditt ärende. Senast 3 månader efter händelsedatum ser vi gärna att vi har din ansökan. 

 

Förseningsersättning gäller inte

Vi betalar inte ut ersättning för förseningar om förseningen orsakats av en planerad förändring i trafiken. Till planerade förändringar hör trafikförändringar som vi har informerat om på webben och berörda hållplatser minst fyra dagar innan påbörjad resa. 

 

Vi betalar inte ut ersättning för förlorad inkomst eller andra förluster. Det kan röra sig om exempelvis brutna anslutningar vid resor utanför Movingo:s och TiB:s trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Vår förseningsersättning gäller inte heller vid användande av förmånskort såsom ett Skolkort, undantaget Sommarkort. Det gäller heller inte vid resor med ett Ledsagarkort.

 

Överklaga ett beslut om förseningsersättning

Önskar du överklaga ett beslut kring förseningsersättning ber vi dig göra detta skriftligt. Det går bra att mejla din överklagan till oss eller skicka den via post. Har du ingen möjlighet att skicka in detta skriftligen, ber vi dig ta kontakt med vår Kundservice för vidare hjälp. Kontaktuppgifter till vår Kundservice hittar du via den här länken.