Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Blev du försenad vid resan? Då kan du ansöka om förseningsersättning

Ansök här

Om förseningar i busstrafiken eller brister i vår information gör att det finns skälig anledning att anta att resan kommer att bli mer än 20 minuter försenad ersätter vi dig genom vår förseningsersättning.

Du skickar enklast in dina ersättningskrav direkt här på webben. För att du ska få ersättning ska förseningen eller den inställda avgången beror på oss, vår trafik eller brister i vår information som gör att du är sen till ditt resmål. Detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Denna förseningsersättning gäller för buss och tåg med den allmänna kollektivtrafiken. 

Har du blivit försenad när du rest med Serviceresor kan du ta kontakt med Beställningscentralen för mer information. Kontaktuppgifter till Beställningscentralen hittar du här.

Ansök om förseningsersättning

Du skickar enklast in dina ersättningskrav direkt här på webben. Du kan också få en blankett skickad till dig från vår Kundservice eller hämta ut den hos oss på Resecentrum i Örebro. Om du önskar kan du också ta kontakt med Kundservice för direkt hjälp med din ansökan.

Vi ser gärna att du kontaktar oss snarast möjligt efter händelsen för att på bästa sätt kunna hantera ditt ärende. Senast 2 månader efter händelsedatum vill vi ha din ansökan. 

Storlek på ersättningen vid försening

Kollektivtrafikresenärers rättigheter finns i lag 2015:953. I paragraf §15 står skrivet att du har rätt till ersättning med 50 procent av biljettpriset om du riskerar att bli mer än 20 minuter sen. Du har också rätt till 75 procent av biljettpriset om förseningen är mer än 40 minuter och rätt till hela biljettpriset om förseningen är mer än 60 minuter. 

Vi ersätter dig däremot för hela resans enkelbiljettspris direkt när du riskerar att bli mer än 20 minuter sen. Om du rest med en periodbiljett beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 36 resor per månad. Vårt lägsta ersättningsbelopp är 50 kronor, vilket innebär att du alltid får minst 50 kronor. Detta också om den beräknade ersättningen är under 50 kronor.

Har du valt att ta en taxi så ersätter vi dig upp till högst 1208 kronor. Har du valt att slutföra resan med egen bil ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning, dock högst 1208 kronor.

Vi betalar ut till konto eller som reskassa

Förseningsersättning kan betalas ut i form av reskassa som du också kan använda vid delbetalning av en periodbiljett. Väljer du att få din ersättning utbetald som reskassa, lägger vi på 50 kronor extra vid utbetalningen.

Det är också möjligt att få ersättningen insatt på ditt konto. Hur du vill få utbetalningen väljer du när du skickar in ansökan. Är inget val ifyllt i ansökan betalar vi ut ersättningen som reskassa.

Vi använder oss av SUS (Swedbanks utbetalningssystem) för utbetalning till svenska bankkonton och på utbetalningsavier. Ditt personnummer används för att hämta uppgifter om konto eller utbetalningsadress. Du som begär kontant ersättning från oss behöver ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att snabbt och smidigt få pengarna utbetalda direkt till bankkonto. Om du inte är ansluten till registret skickas en utbetalningsavi till din folkbokföringsadress, vilket kan medföra en extrakostnad.

Vad gäller för vår förseningsersättning
 • Taxi, egen bil eller annan transport

  Om du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål kan du välja att resa med taxi eller egen bil. Du får också ersättning för skäliga kostnader för resa med annan transport. Tar du taxi beställer du den själv. Taxikvittot i original skickar du till oss tillsammans med ansökningsblanketten. Blanketten kan hämtas hos eller skickas ut av vår Kundservice. Du kan också fylla i vårt formulär här på webbplatsen och skicka in taxikvittot separat.

 • Försenad vid resa med tåg

  Om du reser med våra biljetter på tåg, likställs vår förseningsersättning med motsvarande hos tågoperatören. 

  Mer kring ersättning för tågresor hittar du på respektive tågoperatörs webbplats. 

 • Ersättningsbuss vid inställda tågavgångar

  Om en tågavgång ställs in kan respektive tågoperatör sätta in ersättningsbussar. Vi kör ordinarie bussar med linjenummer och inte ersättningsbussarna för inställda tåg.

  Mer kring ersättningsbussar vid inställda tågavgångar hittar du på respektive tågoperatörs webbplats. 

 • Försenad vid resa på kallelse

  Har du rest på en kallelse till/från vård och blivit försenad mer än 20 minuter kan du reklamera resan. Du kan reklamera din resa om du rest med annan transport som egen bil eller taxi. En reklamation ska göras inom 3 månader från händelsetillfället och via förseningsersättningsformuläret här på webben eller via blankett. Ange ”Annat färdbevis” som biljettyp.

 • Försenad resa med Resekort för företag

  Har du rest i tjänsten med ett Resekort för företag betalar vi ut ersättning till företaget som är angivet som beställare av Resekortet du rest med. Nivån på ersättningen beräknas på samma sätt som om du rest med reskassa privat. Ange på ansökan ”Annat färdbevis” som biljettyp och skriv "Resekort för företag".

 • Försenad resa med Färdtjänstbevis eller Ledsagarbevis

  Har du rest med ett Färdtjänstbevis och blivit försenad med mer än 20 minuter ersätter vi dig via vår Förseningsersättning. Ersättningen beräknas utifrån samma princip som om du rest med reskassa. Vi betalar inte ut ersättning för resor med Ledsagarbevis. 

 • Förseningsersättning gäller inte

  Vi betalar inte ut ersättning för förseningar om förseningen orsakats av en planerad förändring i trafiken. Till planerade förändringar hör trafikförändringar som vi har informerat om på webben och berörda hållplatser minst fyra dagar innan påbörjad resa. 

  Vi betalar inte ut ersättning för förlorad inkomst eller andra kostnader. Det kan röra sig om exempelvis brutna anslutningar vid resor utanför Movingo:s och TiB:s trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Vår förseningsersättning gäller inte heller vid användande av förmånskort såsom ett Skolkort. Det gäller heller inte vid resor med ett Ledsagarkort.

 • Överklaga förseningsersättning

  Önskar du överklaga ett beslut kring förseningsersättning ber vi dig göra detta skriftligt. Det går bra att mejla din överklagan till oss eller skicka den via post. Har du ingen möjlighet att skicka in detta skriftligen, ber vi dig ta kontakt med vår Kundservice för vidare hjälp. Kontaktuppgifter till vår Kundservice hittar du via den här länken.