Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Skolskjutsverksamheten fortsätter som vanligt i nuläget och har inte påverkats så mycket av det rådande läget.

Skolskjutsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Elever som åker med skolbuss berörs alltså inte av några förändringar i dagsläget. Vi kommer att fortsätta se till så friska elever kommer till och från sina skolor.

När det gäller elever som åker till skolan med linjetrafik så är det viktigt att hålla sig informerad om turavgångar. Situationen med busstrafiken, annat är rena skolbussar, är något mer ansträngd än inom skolskjutsverksamheten och inställda turer kan förekomma. Aktuell information om trafikläget finns här på vår webbplats.

Ska du eller ditt barn resa med den allmänna kollektivtrafiken, vilket är linjelagd buss, rekommenderar vi dig att läsa igenom de förändringar som vi har genomfört i den trafiken. Den informationen kan du hitta här på vår webbplats. 

För elever som reser med anpassad skolskjuts har beslut fattats att inga elever ska sitta i framsätet i bilarna. I övrigt gäller samma justeringar som för Serviceresor. Du kan läsa mer om dessa justeringar här. 

Det är fortfarande viktigt att vi alla hjälps åt för att minimera smittspridningen av coronaviruset. Det är alltså viktigt att vi alla följer de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Allmänna råd vid resa med oss

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, branschvägledningen från Svensk Kollektivtrafik och SKR samt Region Örebro läns smittskydd. Vi ber dig tänka på följande:

  • Tvätta händerna
  • Håll avstånd
  • Undvik rusningstrafik
  • Var ute i god tid för att ha marginal om bussen du planerat resa med redan är fullsatt 

Folkhälsomyndighetens råd hittar du på deras webbplats

Ändrad den