Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Har du frågor kring anpassad skolskjuts? Kontakta oss under kontorstid på 019 - 17 50 17.

Tips! Vill ni ha en reflex så kan vår Kundservice ordna det.

Be om en reflex!

Anpassad skolskjuts är en skolskjuts som styrs utifrån ditt eller ditt barns behov.

Du kan beviljas anpassad skolskjuts om du eller ditt barn har särskilda behov vid resor till/från grund- eller gymnasieskola. Resorna anpassas utifrån individen och körs oftast med ett mindre serviceresefordon.

Skolskjutstider skickas via e-post eller vanlig post innan terminsstart.