Gå till innehåll
Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller behöver hjälp - Kontakta oss!

Kundservice 0771 - 55 30 00
Beställningscentralen 0771 - 92 00 00
Anpassad skolskjuts 019 - 17 50 17
Skriv till oss lt.orebro@lanstrafiken.se

Alla kontaktuppgifter Kundservice >

Anpassad skolskjuts är en skolskjuts som styrs utifrån ditt eller ditt barns behov.

Du kan beviljas anpassad skolskjuts om du eller ditt barn har särskilda behov vid resor till/från grund- eller gymnasieskola. Resorna anpassas utifrån individen och körs oftast med ett mindre serviceresefordon.

Skolskjutstider skickas via e-post eller vanlig post innan terminsstart. 

Har du frågor kring anpassad skolskjuts? Kontakta oss under kontorstid på 019 - 17 50 17.

Tips! Vill ni ha en reflex så kan vår Kundservice ordna det.

Be om en reflex!