Go to content
The field can't be empty
Others have also searched for

Vid tidtabellsskiftet den 12 december kommer den tidigare bytesmöjligheten mellan linje 807 och 710 vid Rävabacken i Ekeby att försvinna.
Resande från Kvarntorp och Hällabrottet hänvisas i stället till att resa till Örebro via Kumla med tåg/buss.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information