Go to content
The field can't be empty

Den 12 december 2021 dras hållplats Fotbollsgatan östra in. Resenärer hänvisas till hållplats Lindbackaskolan.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information