Go to content
The field can't be empty

Den 12 december 2021 dras hållplats Klämman västra, Lövsta och Brickebacken Södra Rv 51 in. Resenärer hänvisas till hållplats Vårdhem och Brickebacken Norra Rv 51.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information