Go to content
The field can't be empty

På grund av broreparation kommer hållplats Mossgruvan och Mossgruvan västra vara avstängda 11 oktober - 17e
december. Resenärer hänvisas till hållplats Högforsbruk.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information