Go to content
The field can't be empty

Hållplats Österplan öppnas den 16/12. Hållplatsen kommer trafikeras både i riktning mot centrum och mot universitetet.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information