Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty

På grund av framkomlighetsproblem kommer Ånnaboda tills vidare inte trafikeras under lördagar och söndagar, från och med 16e januari. Detta innebär att hållplats Ånnaboda, Ånnaboda västra, Sånnaboda och Södra Sånnaboda är avstängda under helgerna. Resenärer hänvisas till hållplats Kvarnvägen.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information