Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty

På grund av vägarbete är hållplats Gesällgatan Norra i riktning mot centrum avstängd från och med 27e oktober till och med 6e november. Resenärer hänvisas till Karlskoga busstation eller Värmlandsvägen.

Hållplatsen trafikeras fortsatt i riktning ut från busstationen.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information