Go to content
The field can't be empty
Others have also searched for

På grund av husbyggnation är hållplats Hagagatan avstängd från och med 19e oktober 2020 fram till hösten 2022.
Resenärer med linje 7, 8 och 78 hänvisas till hållplats Trumpetaregatan.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information