Go to content
The field can't be empty

På grund av husbyggnation är hållplats Hagagatan avstängd från och med 19e oktober 2020 fram till våren 2022.
Resenärer med linje 7, 8 och 78 hänvisas till hållplats Trumpetaregatan.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

Other traffic information