Go to content
The field can't be empty

If you have any questions, thoughts, comments or need help - Contact us!

Customer Service 0771 - 55 30 00
Order Center 0771 - 92 00 00

All contact information Kundservice >

Från och med tidtabellsskiftet som sker den 19 augusti 2019 kommer hållplats Molinders väg inte längre att trafikeras. Resenärer hänvisas till hållplatserna Stadsskogsskolan eller Lindesberg Lasarett.

Other traffic information