Hållplats Molinders väg upphör

Changed

Från och med tidtabellsskiftet som sker den 19 augusti 2019 kommer hållplats Molinders väg inte längre att trafikeras. Resenärer hänvisas till hållplatserna Stadsskogsskolan eller Lindesberg Lasarett.

Traffic information

Hållplats Folkets hus i Karlskoga är avstängd

Changed

Hållplats Poesigatan avstängd

Published

Hållplats Korskyrkan är avstängd i riktning mot Marieberg

Changed

Laxå - Hållplats Postgatan avstängd

Changed

Hållplats Hagavägen och Höjen upphör

Changed

Avstängda hållplatser på linje 6

Changed

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej

Changed

Hållplats Storängen i Karlskoga flyttad tills vidare

Changed

Hållplats Konserthuset avstängd i båda riktningarna för norrgående linjer till och med 14/12 - 2019

Changed