Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty

Under vecka 32 - vecka 36 utför Trafikverket vägarbete på Rv 50 mellan Kvinnersta och Axbergshammar. Trafiken kommer fram som vanligt, men med risk för förseningar. Asfaltering kommer starta 20/8 och är förlagd till natten (ca 19.20 - 06.00). Asfalteringen beräknas pågå i ca 2 veckor.

Affected traffic on route

H

Affected traffic at bus stops

No bus stops is affected

Other traffic information