Gubbracet- Stadstrafik

Changed

Hållplats Järnvägsgatan, Slottet, Stortorget, Våghustorget, Olof Palmes Torg och Kungsgatan trafikeras ej kvällen 21/5 mellan 18.30 - 20.00 på grund av Gubbracet. Vi hänvisar resande till hållplats Resecentrum och Konserthuset.

Linje 5, 7, 8 och 9 angör läge F och G i riktning mot konserthuset.
När bussen körs i riktning mot Rättscentrum angör linje 5, 7, 8 och 9 läge K och L.

Övriga linjer angör sitt ordinarie hållplatslägen på Resecentrum.

Traffic information

Vårruset - Stadstrafik

Changed

Hållplats Torget, Gyttorp avstängd

Changed

Avstängda hållplatser på linje 6

Changed

Hållplats Spannarboda flyttas

Published

Vägarbeten på Österleden

Published

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej från 14/1

Changed

Hållplats Storängen i Karlskoga flyttad tills vidare

Changed

Hållplats Konserthuset avstängd i båda riktningarna för norrgående linjer till och med 14/12 - 2019

Changed