Hållplats Torget, Gyttorp avstängd

Changed

Hållplats Torget trafikeras ej 13 maj - 17 juni på grund av ett vägarbete. Resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen strax österut på Noravägen.

Traffic information

Vårruset - Stadstrafik

Changed

Gubbracet- Stadstrafik

Changed

Avstängda hållplatser på linje 6

Changed

Hållplats Spannarboda flyttas

Published

Vägarbeten på Österleden

Published

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej från 14/1

Changed

Hållplats Storängen i Karlskoga flyttad tills vidare

Changed

Hållplats Konserthuset avstängd i båda riktningarna för norrgående linjer till och med 14/12 - 2019

Changed