Hållplats Hagavägen och Höjen upphör

Changed

I samband med att den nya cykelvägen mellan Örebro och Glanshammar blir klar kommer några hållplatser att tas bort. Hagavägen och Höjen att tas bort från och med den 17e juni. Resenärer hänvisas till de närliggande hållplatserna på Gamla Arbogavägen.

Traffic information

Hållplatser avstängda på grund av vägarbete vid Slottet

Changed

Magasingatan i Kumla avstängd

Published

Hållplats Korskyrkan är avstängd i riktning mot Marieberg

Changed

Hållplats Hjärstavägen avstängd

Published

Ändrad körväg för linje 9 i riktning mot Slottet

Changed

Tillfällig hållplats för Lundby Centrum

Changed

Laxå - Hållplats Postgatan avstängd

Changed

Hållplats Molinders väg upphör

Changed

Hållplats Trumpetaregatan avstängd

Changed

Avstängda hållplatser på linje 6

Changed

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej

Changed

Hållplats Storängen i Karlskoga flyttad tills vidare

Changed

Hållplats Konserthuset avstängd i båda riktningarna för norrgående linjer till och med 14/12 - 2019

Changed