Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej från 14/1

Changed

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej. Resenärer hänvisas till Kumla Resecentrum.

Traffic information

Avstängda hållplatser i Hallberg 23/4 till 3/5

Published

Hållplats Spannarboda flyttas

Published

Vägarbeten på Österleden

Published

Hållplats Storängen i Karlskoga flyttad tills vidare

Changed

Hållplats Konserthuset avstängd i båda riktningarna för norrgående linjer till och med 14/12 - 2019

Changed