Go to content
The field can't be empty
Others have also searched for

Följande linjer angör hållplatsläge P vid Resecentrum:
514, 522, 523, 524, 824 och 825
Läge P hittar ni efter cykelgaraget i sydlig riktning

Affected traffic on route

Other traffic information

 • Hållplats Hagagatan avstängd

  -

  7, 8 och 78 trafikerar inte hållplats Hagagatan på grund av husbyggnation. Hållplats Hagagatan är avstängd fram till hösten 2022. Resenärer hänvisas till hållplats Trumpetaregatan.

 • Linje 5, 6 och 22 trafikerar inte hållplats Slottet och Drottninggatan

  -

  Linjer 5, 6 och 22 trafikerar inte Slottet och Drottninggatan på grund av ett VA-arbete vid korsningen Östra bangatan - Olaigatan. Detta pågår från 2022-06-13 till 2022-08-15. Resenärer hänvisas till hållplats Kulturkvarteret eller Resecentrum.

 • Hållplats Almbro i riktning mot Örebro avstängd

  -

  Linje 825, 807 trafikerar inte hållplats Almbro i riktning mot Örebro på grund av vägarbete på Rv 51. Resenärer med linje 807 hänvisas till hållplats Gällersta Kyrka. Resenärer med linje 825 hänvisas till hållplats Almbro skola.


 • Hållplats Olaus Petrikyrkan och Bromsplan avstängda

  -

  Vägarbetet har förlängts: Linje 7 trafikerar inte Olaus Petrikyrkan och Bromsplan på grund av vägarbete som pågår till slutet av vecka 34. Resenärer hänvisas till Resecentrum och den tillfälliga hållplatsen på Hovstavägen.

 • Hållplats Björkrisvägen och Brickebackens Centrum avstängda

  -

  Linje 2, 3 trafikerar inte Björkrisvägen och Brickebackens Centrum och leds om via Gällerstavägen på grund av byggnationen av BRT i Brickebacken. Avstängningen pågår till 2022-11-30. Resenärer hänvisas till hållplats Granrisvägen på Saxonsväg och Barkvägen.

 • Linje 541 och 542 dras in från 15e augusti

  -

  Från den 15e augusti 2022 kommer linje 541 och 542 att dras in. För mer info, gå till lanstrafiken.se eller kontakta länstrafikens kundservice.

 • USÖ Huvudentré M-huset avstängd

  -

  På grund av vägarbete är hållplats USÖ Huvudentré M-huset på linje 22 avstängd.
  Gäller från den 8 augusti till den 19 augusti kl 16.00.

  Resenärer hänvisas till hållplats USÖ S:a Grev Rosengatan. Av och påstigning sker på läge A.

 • Vägarbete på Drottningvägen i Karlskoga

  -

  Hållplats Drottningvägen avstängd under hela perioden 11/7 - 19/8. Hållplats Hallänningsgatan, Spelgatan och Lötgårdarna kommer vara öppna men de kommer att byggas om. På och avstigning kommer ske vid tillfällig hållplatsstolpe. Linje 53, 342 och 403 påverkas.

 • Skytteparken och Skebäcks Vårdcentral avstängda på linje 22

  -

  På grund av vägarbete är hållplats Skytteparken och Skebäcks Vårdcentral på linje 22 avstängda från den 8 augusti till oktober.
  Resenärer med turer som går till Naturens Hus hänvisas till Wadköpingsvägen. Resenärer med turer som går till Skebäcks Vårdcentral hänvisas till Slussgatan.