Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty
Current timetable, valid to 2021-12-11

Traffic information - BRT - Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Norrgående körfält mellan Österplan och Tybble är avstängt
I södergående körriktning är ett körfält i vardera riktning öppet.

Det finnas tillfälliga hållplatser vid Almbyplan, Tybble, på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen.
Regiontrafik från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Changed

Traffic information - Hållplats Österplan avstängd

Hållplats Österplan är avstängd från den 14 augusti och arbetet beräknas vara klart i december.
Resenärer hänvisas till hållplats Behrn Arena.

Changed

Traffic information - Linje 514, 522, 523, 524, 724 och 725 angör läge P på Resecentrum

Följande linjer angör hållplatsläge P vid Resecentrum:
Linje 514, 522, 523, 524, 724 och 725
Läge P hittar ni efter cykelgaraget i sydlig riktning

Changed