Go to content
Impact on our buses

Due to the Corona virus, our bus traffic are affected.

Read more in the news about the corona virus here.

There are cancelled departures with our buses and information on these can be found on our collection page for traffic information. (In Swedish only)

The field can't be empty
Current timetable, valid to
No timetables were found

Traffic information - Hållplats Studievägen, Kumminvägen, Sörbyängens centrum, Mejramvägen är avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Studievägen, Kumminvägen, Sörbyängens centrum och Mejramvägen ej att trafikeras av linje 68. Hållplats Sörbyängsvägen kommer ej trafikeras av linje 6 eller 68.
Detta gäller från 13 december tills vidare.

Resenärer hänvisas till hållplats Tybble, Tybble Vårdcentral eller Karlsdalsallén.

Changed

Traffic information - Hållplats USÖ, Huvudentré M-F-husen är avstängd från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats USÖ, Huvudentré M-F-husen ej att trafikeras av linje 8 eller 68.

Detta gäller från 13 december tills vidare.

Resenärer hänvisas till hållplats Södra Grev Rosengatan.

Changed

Traffic information - Hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan är avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Drottninggatan, Stortorget och Järnvägsgatan ej trafikeras.
Detta gäller från 13 december tills vidare.
Resenärer hänvisas till hållplats Järntorget och Olof Palmes torg.

Changed