Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

1-2 zoner passar dig som reser regelbundet mellan två specifika orter i länet.

Om sträckan är mellan en eller två zoner kan du köpa en periodbiljett med giltighet för bara de zonerna.

Giltighet och pris: Flex 10/40 och 30 dagar. 

Prisuppgifter för giltighet 1-2 zoner år 2023

Giltighet

 

Ungdom

7-19år

Student 

20+

Vuxen

20+

Flex 10/40  265 kr    530 kr
30 dagar  355 kr  565 kr  710 kr

Geografisk giltighet: Gäller för resa med regiontrafik, vilket är både buss och tåg, mellan två bestämda orter i länet. Du kan också resa med stadsbuss om det finns i anslutning till sträckan. Gäller på Närtrafik.

Du kan också köpa den för utanför länsgräns till samma orter som biljetten med giltighet län gäller. Du ska kunna visa upp kvitto om du reser över länsgräns.

För att kunna köpa biljetten får din sträcka inte vara längre än två zoner. Geografiskt är två zoner omkring 6 km. Sök fram din sträcka via vår reseplanerare för att få veta om din resa är möjlig att köpa som 1-2 zoner.