Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Du som bor i Örebro län reser kostnadsfritt med den linjelagda kollektivtrafiken till och från vården.

Du kan använda din papperskallelse när du reser till ditt vårdbesök. Kostnadsfri sjukresa gäller för resor till och från en vårdcentral i din hemkommun och för resa till och från en specialist i länet.  

Från vårdbesöket fungerar kvittot för vårdbesöket som biljett. Ett ledsagarbevis kombinerat med vårdkallelse eller kvitto från vårdbesöket är dock inte möjligt som ett giltigt färdbevis för ledsagaren under en sjukresa med kollektivtrafik. Det är också möjligt att betala för en biljett och få pengarna tillbaka. Då behöver du fylla i en blankett för sjukreseersättning och skicka in till sjukreseenheten.

Åker du tåg betalar du resan själv och får sedan pengarna tillbaka om du fyller i och skickar in blanketten för sjukreseersättning till sjukreseenheten.

Blankett för att få ersättning för din resa finns på 1177

Om du bor långt ifrån en hållplats

Bor du långt från närmaste hållplats/station, kan du få gratis anslutningsresa med serviceresefordon eller få ersättning för egen bil. Om det inte är möjligt för dig att resa med den linjelagda kollektivtrafiken till din närmaste vårdenhet kan du få resa med serviceresefordon eller egen bil mot avgift. Kontakta sjukreseenheten så hjälper vi dig.