Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Majoriteten av våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. Flera av våra biljetter har också olika prisgrupper du kan välja mellan.

När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller dessa prisgrupper:

Prisgrupp Barn

Ålder 0–6 år. Två barn får, till den dag de fyller sju år, kostnadsfritt följa med dig som betalande resenär. Från och med tredje barnet betalar barnet avgift som skolungdom. Barn som reser utan betalande resesällskap betalar skolungdomsavgift. Barn som är yngre än sex år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.

Prisgrupp Skolungdom

Ålder 7–19 år. Ungdomar betalar avgift som skolungdom till den dag de fyller 20 år. Var beredd att visa legitimation. Om du som resenär fyllt 20 år måste du resa enligt prisgrupp vuxen. Det innebär att om du har en pågående periodbiljett för skolungdom, måste biljetten uppgraderas till vuxen för att fortsätta vara giltig att resa med. 

Prisgrupp Vuxen

Ålder 20 år och äldre. 

Prisgrupp Familj

Upp till 5 personer varav 1–2 vuxna och övriga skolungdom.

Priser för period- och enkelbiljetter med fast pris 

Majoriteten av våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. För Pendlarbiljetten eller enkelbiljetter med regionbuss varierar priset beroende på mellan vilka orter eller hållplatser du önskar ha biljetten.

Prisuppgifter för biljetter med fast pris för skolungdom och vuxen
OmrådeBiljettGiltighetSkolungdomVuxen
Hallsberg Enkelbiljett 1 h 10 kr 10 kr 
Karlskoga* Tätortsbiljett 24 h  37 kr 75 kr 
    7 dagar  55 kr  110 kr 
    31dagar 220 kr 445kr 
  Lågtrafikbiljett
7 dagar   75 kr
    31dagar   220kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12 kr  24 kr
  Enkelbiljett ombord 1 h  17 kr  35 kr 
Kumla Enkelbiljett 1 h 10 kr 10 kr
Lindesberg Tätortsbiljett 24 h 37 kr 75 kr 
    7 dagar 55 kr 110 kr
    31dagar 220 kr 445kr
  Lågtrafikbiljett
7 dagar   75 kr 
    31dagar   220kr
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12 kr 24 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  17 kr  35 kr 
Örebro Tätortsbiljett 24 h 37 kr 75 kr 
    7 dagar 75 kr  150 kr 
    31dagar 295 kr 595kr
  Lågtrafikbiljett 7 dagar   75 kr
    31dagar   295kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12 kr 24 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  17 kr  35 kr 
Örebro kommun Område C 24 h 50 kr 100 kr 
    7 dagar 100 kr 200 kr
    31dagar 395 kr 795kr
Örebro län Enkelbiljett regionbuss*** 90 min 21 kr 42 kr
  Länsbiljett 24 h  82 kr 165 kr
    7 dagar 165 kr 330 kr 
    31dagar 650 kr 1300kr
  Lågtrafikbiljett 7 dagar   165 kr 
    31dagar   650kr
  Fritidsbiljett 7 dagar   85kr
    31dagar    340kr
  Vy Travel 30 dagar 1395kr 2795kr

 

Prisuppgifter för Länstrafikens biljetter med fast pris för familj
OmrådeBiljettGiltighetFamilj
Hallsberg Enkelbiljett 1 h 20 kr 
Karlskoga* Tätortsbiljett 24 h  150 kr
  Enkelbiljett förköp** 1 h 48 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  70 kr 
Kumla Enkelbiljett 1 h 20 kr 
Lindesberg Tätortsbiljett 24 h 150 kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 48 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  70 kr 
Örebro Tätortsbiljett 24 h 150 kr
  Enkelbiljett förköp** 1 h 48 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  70 kr 
Örebro kommun Område C 24 h 200 kr 
Örebro län Enkelbiljett regionbuss*** 90 min  84 kr  
  Länsbiljett 24 h 330 kr

* Priser för stadsbuss avser också regionbuss inom Karlskoga kommun.

** Förköp är en enkelbiljett köpt innan avresa och inkluderar enkelbiljetter köpta via app, hos försäljningsombud och ombord med reskassa. Förköp av enkelbiljett kan också göras hos Kundcenter. 

*** Under 2020 lanserade vi en tillfällig variant av enkelbiljett för dig som reser med regionbuss.  Biljetten kommer att finnas kvar i vårt biljettsortiment tillsvidare. Biljetten kan du köpa med reskassa ombord på våra region- och expressbussar. Du reser då i hela länet under 90 minuter från köptillfället. 

Priser för enkelbiljett med regionbuss och Pendlarbiljetter

Vill du veta priset på en Pendlarbiljett eller enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka, välj avgång och välj pris.

Du kan också få hjälp med priser genom att ta kontakt med vår Kundservicebesöka ett försäljningsombud eller ta hjälp av föraren ombord på bussen. Priset för en Pendlarbiljett hittar du också i vår webbshop.