Gå till innehåll
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas vår busstrafik.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller behöver hjälp - Kontakta oss!

Kundservice 0771 - 55 30 00
Beställningscentralen 0771 - 92 00 00
Anpassad skolskjuts 019 - 17 50 17
Skriv till oss lt.orebro@lanstrafiken.se

Alla kontaktuppgifter Kundservice >

Majoriteten av våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. Flera av våra biljetter har också olika prisgrupper du kan välja mellan.

När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller dessa prisgrupper:

Prisgrupp Barn: 0–6 år. Två barn får, till den dag de fyller sju år, kostnadsfritt följa med dig som betalande resenär. Från och med tredje barnet betalar barnet avgift som skolungdom. Barn som reser utan betalande resesällskap betalar skolungdomsavgift. Barn som är yngre än sex år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.

Prisgrupp Skolungdom: 7–19 år. Ungdomar betalar avgift som skolungdom till den dag de fyller 20 år. Var beredd att visa legitimation. Om du som resenär fyllt 20 år måste du resa enligt prisgrupp vuxen. Det innebär att om du har en pågående periodbiljett för skolungdom, måste biljetten uppgraderas till vuxen för att fortsätta vara giltig att resa med. 

Prisgrupp Vuxen: 20 år och äldre. 

Prisgrupp Familj: Upp till 5 personer varav 1–2 vuxna och övriga skolungdom.

Priser för period- och enkelbiljetter med fast pris 

Majoriteten av våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. För Pendlarbiljetten eller enkelbiljetter med regionbuss varierar priset beroende på mellan vilka orter eller hållplatser du önskar ha biljetten.

Prisuppgifter för biljetter med fast pris för skolungdom och vuxen
OmrådeBiljettGiltighetSkolungdomVuxen
Hallsberg Enkelbiljett 1 h 10 kr 10 kr 
Karlskoga* Tätortsbiljett 31dagar 220 kr 445 kr 
    24 h  37 kr 75 kr 
    72 h  75 kr  150 kr 
  Lågtrafikbiljett
31dagar   220 kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12 kr  24 kr
  Enkelbiljett ombord 1 h  17 kr  35 kr 
Kumla Enkelbiljett 1 h 10 kr 10 kr
Lindesberg Tätortsbiljett 31dagar 220 kr 445 kr 
    24 h 37 kr 75 kr 
    72 h 75 kr 150 kr 
  Lågtrafikbiljett
31dagar   220 kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12 kr 24 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  17 kr  35 kr 
Örebro Tätortsbiljett 31dagar 295 kr 595 kr 
    24 h 37 kr 75 kr 
    72 h 75 kr  150 kr 
  Lågtrafikbiljett 31dagar    295 kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12 kr 24 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  17 kr  35 kr 
Örebro kommun Område C 31dagar 395 kr 795 kr 
    24 h 50 kr 100 kr 
    72 h 100 kr 200 kr 
Örebro län Länsbiljett 31dagar 650 kr 1300kr
    24 h 82 kr 165 kr
    72 h 165 kr  330 kr 
  Lågtrafikbiljett 31dagar    650 kr 
  Fritidsbiljett 31dagar    340 kr

 

Prisuppgifter för Länstrafikens biljetter med fast pris för familj
OmrådeBiljettGiltighetFamilj
Hallsberg Enkelbiljett 1 h 20 kr 
Karlskoga* Tätortsbiljett 24 h  150 kr
    72 h  300kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 48 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  70 kr 
Kumla Enkelbiljett 1 h 20 kr 
Lindesberg Tätortsbiljett 24 h 150 kr 
    72 h 300 kr
  Enkelbiljett förköp** 1 h 48 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  70 kr 
Örebro Tätortsbiljett 24 h 150 kr
    72 h 300 kr 
  Enkelbiljett förköp** 1 h 48 kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  70 kr 
Örebro kommun Område C 24 h 200 kr 
    72 h 400 kr
Örebro län Länsbiljett 24 h 330 kr  
    72 h 660 kr 

* Priser för stadsbuss avser också regionbuss inom Karlskoga kommun.

** Förköp är en enkelbiljett köpt innan avresa och inkluderar enkelbiljetter köpta via app, hos försäljningsombud och ombord med reskassa. Förköp av enkelbiljett kan också göras hos Kundcenter. 

 

Priser för enkelbiljett med regionbuss och Pendlarbiljetter

Vill du veta priset på en Pendlarbiljett eller enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka, välj avgång och välj pris.

Du kan också få hjälp med priser genom att ta kontakt med vår Kundservicebesöka ett försäljningsombud eller ta hjälp av föraren ombord på bussen. Priset för en Pendlarbiljett hittar du också i vår webbshop.