Gå till innehåll
Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller behöver hjälp - Kontakta oss!

Kundservice 0771 - 55 30 00
Beställningscentralen 0771 - 92 00 00
Anpassad skolskjuts 019 - 17 50 17
Skriv till oss lt.orebro@lanstrafiken.se

Alla kontaktuppgifter Kundservice >

Majoriteten av våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. Flera av våra biljetter har också olika prisgrupper du kan välja mellan.

När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller dessa prisgrupper:

Prisgrupp Barn: 0–6 år. Två barn får, till den dag de fyller sju år, kostnadsfritt följa med dig som betalande resenär. Från och med tredje barnet betalar barnet avgift som skolungdom. Barn som reser utan betalande resesällskap betalar skolungdomsavgift. Barn som är yngre än sex år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.

Prisgrupp Skolungdom: 7–19 år. Ungdomar betalar avgift som skolungdom till den dag de fyller 20 år. Var beredd att visa legitimation. Om du som resenär fyllt 20 år måste du resa enligt prisgrupp vuxen. Det innebär att om du har en pågående periodbiljett för skolungdom, måste biljetten uppgraderas till vuxen för att fortsätta vara giltig att resa med. 

Prisgrupp Vuxen: 20 år och äldre. 

Prisgrupp Familj: Upp till 5 personer varav 1–2 vuxna och övriga skolungdom.

Priser för period- och enkelbiljetter med fast pris 

Majoriteten av våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. För Pendlarbiljetten eller enkelbiljetter med regionbuss varierar priset beroende på mellan vilka orter eller hållplatser du önskar ha biljetten.

Prisuppgifter för Länstrafikens biljetter med fast pris
OmrådeBiljettGiltighetSkolungdomVuxenFamilj
Hallsberg Enkelbiljett 1 h 10kr 10kr  20kr 
Karlskoga* Tätortsbiljett 31dagar 220kr 445kr   
    24 h  37kr 75 kr  150kr
    72 h  75kr  150kr  300kr 
  Lågtrafikbiljett
31dagar   220kr   
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12kr  24kr 48kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  17kr  35kr  70kr 
Kumla Enkelbiljett 1 h 10kr 10kr 20kr 
Lindesberg Tätortsbiljett 31dagar 220kr 445kr   
    24 h 37kr 75kr  150kr 
    72 h 75kr 150kr  300kr 
  Lågtrafikbiljett
31dagar   220kr   
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12kr 24kr  48kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  17kr  35kr  70kr 
Örebro Tätortsbiljett 31dagar 295kr 595kr   
    24 h 37kr 75kr  150kr 
    72 h 75kr  150kr  300kr 
  Lågtrafikbiljett 31dagar    295kr   
  Enkelbiljett förköp** 1 h 12kr 24kr  48kr 
  Enkelbiljett ombord 1 h  17kr  35kr  70kr 
Örebro kommun Område C 31dagar 395kr 795kr   
    24 h 50kr 100kr  200kr 
    72 h 100kr 200kr  400kr 
Örebro län Länsbiljett 31dagar 650kr 1300kr  
    24 h 82kr 165kr 330kr 
    72 h 165kr  330kr  660kr 
  Lågtrafikbiljett 31dagar    650kr   
  Fritidsbiljett 31dagar    340kr  

* Priser för stadsbuss avser också regionbuss inom Karlskoga kommun.

** Förköp är en enkelbiljett köpt innan avresa och inkluderar enkelbiljetter köpta via app, hos försäljningsombud och ombord med reskassa. Förköp av enkelbiljett kan också göras hos Kundcenter. 

 

Priser för enkelbiljett med regionbuss och Pendlarbiljetter

Vill du veta priset på en Pendlarbiljett eller enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka, välj avgång och välj pris.

Du kan också få hjälp med priser genom att ta kontakt med vår Kundservicebesöka ett försäljningsombud eller ta hjälp av föraren ombord på bussen. Priset för en Pendlarbiljett hittar du också i vår webbshop.